اسپیسر بتن چیست؟

اسپیسر یا فاصله گذار قطعاتی کار آمد در صنعت ساختمان سازی میباشد که برای پوشش میلگرد ها در سازه های مسلح مااند دیوار ها ،پی ها و…در پروژه های سد و تونل و ساختمان ها به کار میرود.

در حالت کلی اسپیسر بتن برای فاصله گذاری بین میلگرد و قالب استفاده میشود.

سازه های بتنی و میلگرد ها در اثر نفوذ رطوبت هوا،کلرایدها،سولفات ها و سایر عوامل سبب ایجاد فرایند اکسایش و موجب خوردگی میشوند که این امر صدمات جدی را به سازه وارد میکند.بدین ترتیب که در اثر زنگ زدگی حجم میلگرد ها افزایش میابد و باعث میشود میلگرد به بتن فشار وارد کند که در نتیجه این فشار بتن ترک برمیدارد.

اسپیسر بتن پوشش و محافظ بتنی روی آرماتور ها در برابر هوا و اثرات دیگر میباشد.اسپیسر بتن (فاصله نگهدار)در سایز های مختلف ایجاد پوشش های میلگردی از ۱۵میلیمتر تا ۱۵۰میلیمتر طراحی و به تولید میرسد.

برای جلوگیری از خردگی بتن پوشش مناسبی روی میلگرد ها باتوجه به شرایط سازه و شرایط آب و هوایی ایجاد میکنند.اسپیسر بتن با ایجاد فاصله بین میلگرد و محیط بیرونی از این عوامل مخرب جلوگیری میکند.

چندین سال پیش برای پر کردن فاصله بین میلگرد ها و سطح بیرونی بتن از مصالحی همچون سنگ،آجر،موزاییک،کاشی و امسال این قبیل استفاده می شد که به پایین بودن میزان دقت در این روش باعث اتلاف هزینه،نیروی انسانی و زمان میشد.

ولی اکنون اسپیسر بتن با مقاومت و دقت خود جایگزینی بسیار مناسبی شده است که در اندازه ها و شکل های مختلفی به تولید میرسد و پیمانکاران باتوجه به نیاز و نوع سازه از آن ها برای پر کردن فاصله بین میلگرد ها و قالب استفاده میکنند.

انواع اسپیسر

اسپیسر هارد: