اسپیسر در فرهنگ لغت به معنای فاصله گذار میباشد که میتواند از جنس فلز چوب و پلاستیک باشد .

اسپیسر بتن قطعه ای است که در بتن دفن میشود که به دلیل ایجاد فاصله بین بتن و میلگرد در سازه های بتن مسلح به کار میرود .