اسکوپ سنگ در نما کاری ساختمان بسیار استفاده شده و از جمله قطعات پرمصرف در این حوزه از صنعت است .استفاده از سنگ یرای زیبا سازی نمای ساختمان ها جلوه ای زیبا و بینظیر به ساختمانها میدهد.در واقع انسجام ساختمان از نظر زیبایی شناسی و از لحاظ معماری توسط این وسیله و نمای آن صورت میگیرد .استفاده از این جنس در نماکاری میتواند مزایای زیادی داشته باشد .از جمله این که باعث میشود در شهر های پرجمیعت که آلودگی هوا زیاد است به راحتی بتوان آن را تمیز کرد.

ساختمانهایی که نمای آن ها از این جنس باشد نسبت به مصالح دیگر دیرتر کثیف میشود.یکی از اصول مربوط به سنگکاری استفاده کردن از اسکوپ سنگ میباشد.

این موضوع باعث تا در نماکاری ساختمان های چند طبقه فقط از اسکوپ سنگاستفاده شود :این محصول به شکلی هوشمندانه طراحی شده است که بتواند بدون هیچ آسیبی به نمای ساختمان مصالح را محکم کرده و از سقوط آنها جلوگیری کند .اسکوپ سنگ یکی از بی نقص روش ها برای محکم کاری این نوع نما و جلوگیری از سقوط آنها میباشد.

یکی از موضوعاتی که در نماکاری ساختمان حائز اهمیت میباشد هزینه های مربوط به آن میباشد.

چنانچه نما بدون سنگ اسکوپ نما انجام شود نیاز به پیچ و مهره و سایر روش های محکم کاری قابل اجرا پس از نماکاری را دارد.پیچ و مهره کردن معمولا نیاز به صرف هزینه های بیشتری نسبت به اسکوپ سنگ نما دارد .بدین ترتیب بهتر است از این محصول برای نصب این نوع نما استفاده شود .

به طور معمول اسکوپ نما همزمان با نصب سنگ نما انجام میشود .

بعد از نماکاری نیاز به انجام یک مرحله کار بر روی این نوع برای محکم کاری میباشد .

از طرفی نصب سنگ اسکوپ نیاز به زمان زیادی نداشته و تنهایک شیار با سنگ فرز برای نصب آنها کافی است .به این ترتیب با استفاده از این محصول میتوان هم در وقت و هم در هزینه های مربوط به نماکاری ساختمان کمک کرد.

اسکوپ سنگ چگونه تهدید زلزله را کاهش میدهد؟

تهدید فرو ریختننما در هنگام زلزله میتواند بسیار حیاتی و مهم باشد.

برای حل این مشکل روش های مختلفی وسط معماران و مهندسین ساختمان طراحی شده اما یکی از این روش ها استفاده از اسکوپ سنگ است بنابراین برای جلوگیری از سقوط مصالح از نمای ساختمان آن را اسکوپ سنگ نما میکنند.

تولید کننده اسکوپ سنگ

اسکوپ سنگ از ورق گالوانیزه تولید میشود و با نامهای بست سنگ نما شناخته میشود .

همانطور که بیان کردیم سنگ ها چون سطح صافی دارند قدرت مکش آب آنها پایین است .

اگر تکانه ای بر ساختمان وارد شود ممکن است که مصالح از ملات پشت آن جدا شده و بر روی زمین بیوفتد و باعث خسارت های مالی و جانی شود .

این قطعه باعث میشود که مصالح به سرعت با ملات پشت سنگ اتصال پیدا کرده و مانع از ریزش شود.

برای خرید با شماره ۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶تماس بگیرید