اسکوپ پروانه ای سنگ و سرامیک در سه سایز مختلف به تولید میرسد:

اسکوپ پروانه ای کوچک(p70)

اسکوپ پروانه ای متوسط (p80)

اسکوپ پروانه ای بزرگ (p90)

معمولا سکوپ پروانه ای متوسط (۸۰)نسبت به سایز های دیگر مصرف عمده ای دارد .

روش استفاده از اسکوپ پروانه ای

ابتدا شیاری با زاویه ۴۵درجه در سنگ ایجاد میکنند و سپس این قطعه اسکوپ پروانه ای را درون شیار جای میدهند و حالا میتوان سنگ را نصب کرد

نفوذ دغاب به اطراف اسکوپ پروانه ای باعث گیرش سنگ می شود.

ضمن استقبال از تماس شما خواهشمندیم برای خرید و دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی فروش:۰۲۱۶۶۸۰۸۴۵۳

۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹-۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸