-روان کننده

-فوق روان کننده

-ابر روان کننده

-ضد یخ ملات

-پودر میکروسیلیس

-سوپر ژل میکروسیلیس

-آب بند کننده دو جرئی

-گروت

-ماستیک پلی یورتان

افزودنی ماده ای به غیر از سیمان پرتلند،سنگدانه و آب است که به صورت پودر یا مایع به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاحخواص بتن کمی قبل از اختلاط در حین اختلاط و یا قبل از ریختن به آن اضافه میشود.به عبارت دیگر افزودنی ها اجزایی از بتن به غیر از سیمان هیدرولیکی،آب،سنگدانه ها و الیاف هستند که برای اصلاح بهبود خواص بتن و ملات تازه و سخت شده به بتن افزوده می شوند.افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی شیمیایی و معدنی تقسیم میشوند.

افزودنی شیمیایی از فرآوری،ترکیب یا آمیزه کاری مواد آلی و معدنی در یک فرآیند شیمیایی به دست می آیند و در حالت های پودر و مایع و در مقادیر کم معمولا تا حداکثر ۵درصد وزن مواد سیمانی در در زمان ساخت و اختلاط و یا درست پیش از ریختن بتن به مخلوط اضافه میشوند .

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.