قطعه همتراز کاشی و سرامیک از دو قسمت کلیپس و گوه تشکیل شده است و در دو سایز مختلف برای ضخامت های مختلف طراحی و تولید میشود .

ابتدا با توجه به ضخامت کاشی و سرامیک یا پارکت ،سایز همتراز مناسب برای مصرف را انتخاب نمایید برای شروع کاشیکاری حتی الامکان سعی شود از یک گوشه محیط مورد نظر برای اجرا،کاشیکاری شروع شود .ابتدا توسط ابزار هایی مانند گونیا و خط کش و متر یا با استفاده از متر های لیزری در گوشه ،دو خط با زاویه ۹۰درجه نسبت یکدیگر ترسیم نمایید .سطح زیر کار را آغشته به چسب کاشی نمایید.

میزان مصرف همتراز کاشی و سرامیک در سطح کاشیکاری با توجه به ابعاد کاشی و وسعت سطح مشخص میشود .کاشی و سرامیک با ابعاد کوچکتر تعداد همتراز کمتری در هر وجه خود نیاز دارد ولی ابعاد بزرگتر نیاز به تعداد همتراز بیشتر در هر وجه دارد .

برای خرید و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶تماس بگیرید.