گروه صنعتی ایفاپلاست تولید کننده اسپیسر با دستگاه های بروز اروپایی و کیفیت صادراتی میباشد