قیمت صلیب یکی از هزینه هایی است که برای زیباتر شدن و اصولی تر بودن کار کاشیکاری پرداخته میشود .هرچند قیمت صلیب کاشی با توجه به عملکرد و تسهیل کار کاشیکاران بسیار ارزان است و جای هیچ نگرانی بابت این هزینه نباید داشت ،ما میخواهیم در ادامه شما را بیشتر با انواع صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی و قیمت صلیبکاشی آشنا کنیم با ما همراه باشید .

قیمت صلیب کاشیکاری

قیمت صلیب کاشی امروزه دغدغه ای است برای کاشیکاران ،البته قیمت صلیب کاشی بستگی به سایز و تعداد آن نیز دارد.

قیمت صلیب کاشی درجه ۱که از مواد عالی تولید شده است با قیمت صلیب کاشی درجه ۲که با مواد آسیابی تولید شده است فرق میکند .برای دریافت قیمت صلیب کاشی با ما تماس بگیرید.

دفتر فروش:۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹