همتراز کاشی وسیله ای است که برای نصب کاملا حرفه ای و بدون ایراد کاشی و سرامیک و سنگ استفاده میشود

با استفاده از همتراز کاشی و سرامیک شما کاملا اطمینال پیدا میکنید که لب به لب کاشی در یک سطح قرار دارد و فاصله بند کاشی ها یکدست میباشند.

همتراز کننده از دو قسمت تشکیل یافته است

کلیپس و گوه

برای خرید با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۸۰۸۴۵۳

۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸