واتراستاپ چیست ؟

کاربرد واتراستاپ ها برای آب بندی درز های اجرایی و درز های انبساط در سازه های بتنی آبی استفاده میشود .اهمیت واتراستاپ ها را در سازه های آبی می توان به مانند بادبند ها در سازه ها عنوان نمود .واتراستاپ ها طول مسیر جریان و حرکت آب را طولانی میکنند تا آب نتواند نشست کند .ضخامت بتن بر اساس میزان نفوذ پذیری از آن جهت اهمیت دارد که اگر ضخامتش بیشتر از میزان نفوذ پذیری آب باشد تا آب از آن عبور نکند.یکی از نکات در طراحی عرض واتراستاپ است که عمق نفوذ بیشتر از یک دور رفت و برگشت باشد.

بنابه نوع درز ها ۲نوع واتراستاپ داریم که شامل تخت که وسطش حفره نمیباشد .همه واتراستاپ ها آج دارند که باعث چسبندگی و افزایش طول مسیر آب می باشند و نوع آنها با توجه به نوع درز تعیین می شوند .در واتراستاپ هایی که در وسطش حفره دارند حفره دقیقا وسط درز حرارتی انبساطی می افتد که جلوگیری از بازی کردن درز می شود .انواع واتراستاپ ها از نظر محل قرارگیری در مقاطع بتنی به انواع زیر تقسیم میشوند:

واتراستاپ های میانی

واتراستاپ های کفی

برای خرید نوار های واتراستاپ و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

دفتر فروش:۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹