در بسیاری از سبک های کاشیکاری،به خصوص در حالاتی که کاشیها به طور مستطیلی میباشند،بند کاشی به صورت سه پر یاTمیباشد.این وضعیت به خصوص در آجرکاری بسیار مفید است.

امروزه آجرنما ها به صورت عمده در نماکاری استفاده میشود و بالطبع هم اندازه بودن بندها و چیدمان دقیق آجرها،زیبایی کاررا چند برابر میکند .اسپیسر سه پر یا صلیب T محصولی کارآمد و بصرفه از گروه صنعتی ایفاپلاست  برای تنظیم فاصله دقیق بند های آجرها و کاشیهایی است که محل تلاقی لبه های آنها به صورت سه پر میباشد .صلیب آجری در عرض ۱۰میلیمتر طراحی و به تولید میرسد 

میزان مصرف صلیب آجر برابر با بندهای موجود در کاشیکاری یا آجرکاری است.

ضمن استقبال از تماس شما خواهشمندیم برای خرید با واحد دفتر مرکزی فروش تماس حاصل فرمایید

دفتر مرکزی فروش:۰۲۱۶۶۸۰۸۴۵۳

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹