در مواردی که بند کاشی جهت زیبایی بند های کاشی مدنظر باشد استفاده از صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی میان بندهای کاشی بسیار مناسب و کارامد میباشد .بخصوص بسیار مشاهده شده است که بندهای رنگی میان کاشی و سرامیک برای زیبایی استفاده می شود که در این حالت استفاده از صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی میان بندهای کاشی ایجاد فواصل دقیق و منظم تر بین کاشیها بر این زیبایی خواهد افزود.

ضمن استقبال از تماس شما خواهشمندیم برای خرید و دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.

تهران:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸

تبریز:۰۹۱۴۲۵۰۵۴۸۵