بسیاری از افراد فکر میکنند که اسپیسر هزینه اضافه برای پروژه محسوب میشود .در صورتی که این کار کاملا اشتباه میباشد ،نه تنها تهیه این قطعه هزینه اضافی نیست بلکه برای بالاتر بردن دقت و سرعت کار از زمان پروزه کاسته و باعث اقتصادی تر شدن فرایند ساخت می شود .اسپیسر جزء افزودنی های بتن می باشد .

اسپیسر با ایجاد فاصله بین آرماتور و زمینه در حین بتن ریزی منجر میشود که کاور بتنی با ضخامت مورد نیاز در سازه ایجاد شود .امروزه استفاده از اسپیسر در ایران رواج زیادی پیدا کرده است