در کلیه سطوح عمودی و افقی قابل استفاده میباشد.

رفع نامنظمی کاشی و سرامیک در کف و دیوار ها

استفاده از همتراز علاوه بر افزایش کیفیت کاشیکاری و زیبایی دوچندان کار موجب از بین رفتن ناخنکها یا ناصافی های بین لبه کاشی و سرامیک خواهد شد .

ضمن اسقبال از تماس شما خواهشمندیم برای خرید و دریافت قیمت با ما تماس بگیرید

تهران:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸

تبریز:۰۹۱۴۲۵۰۵۴۸۵