اسکوپ سنگ قطعه ای از جنس فولاد برای نگهداری سنگ در سطوح عمودی و ایجاد درگیری بیشترسنگ با ملات مورد استفاده قرار میگیرد.

اسکوپ ها با توجه به نوع کاربری طراحی و تولید میشود و سایزهای مختلفی دارند.

انواع اسکوپ سنگ:

اسکوپ سنگ دوپایه

اسکوپ سنگ سه پایه

اسکوپ سنگ پروانه ای

اسکوپ سنگ زد

روش نصب اسکوپ سنگ دوپایه

اسکوپ سنگ دوپایه از جنس استیل طراحی و به تولید میرسد و دارای دو بال کوچک در طرفین میباشد .اسکوپ سنگ دوپایه توسط چسب مایع به پشت سنگ چسبانده میشود ،بصورتی که بالها به صورت عمودی قرار گیرند تا مانع از نفوذ دغاب به بخش های زیرین اسکوپ شوند .

روش نصب اسکوپ سنگ سه پایه

اسکوپ سنگ سه پایه از نظر ظاهری شباهت زیادی به اسکوپ سنگ دوپایه دارد با این تفاوت که یک لبه اضافه تر دارد .

اسکوپ سنگ سه پایه از جنس استیل طراحی و به تولید میرسد. برای اتصال اسکوپ سنگ سه پایه به پشت سنگ توسط دستگاه فرز سنگی یا دستگاه مخصوص شیارزنی برای اسکوپ سنگ استفاده میشود .

شیاری را پشت سنگ ایجاد میکنیم سپس داخل شیار آغشته به چسب مایع نموده و لبه سوم اسکوپ سه پایه را درون شیار قرار داده و صبر کنید تا خشک شود .

روش نصب اسکوپ سنگ پروانه ای

اسکوپ سنگ پروانه ای از پرمصرفترین مدل های مموجود بین اسکوپ سنگ های تولید شده میباشدو از جنس فولاد آبکاری شده طراحی و تولید میشود .

برای نصب اسکوپ پروانه ای توسط سنگ فرز یا دستگاه مخصوص شیارزنی استفاده میکنیم.

برایی خرید با ما در تماس باشید.