استفاده از اسپیسر های پلاستیکی در بتن های مسلح کهیکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانسازی میباشد روز به رز متداول شده است .

ضعف میلگرد های تقویت کننده در مقابل عوامل جوی و در نتیجه خوردگی و زنگ زدگی آنها عامل اصلی تصعیف بتن و بروز مشکلاتی همچون لغزش بتن میباشد .

کشور ما به دلیل رطوبت مناطق ساحلی و املاح خورنده در مناطق کویری در این مقوله آسیب پذیر میباشد .با استفاده از اسپیسر پلاستیکی فضای بین سطوح بیرونی بتن و میلگرد ها ایجاد میشود که دور بودن از عوامل محیطی مانع از خوردگی میلگرد خواهد شد و در نتیجه طول عمر و مقاوم سازی سازه های بتنی افزایش می یابد.

دفتر مرکزی فروش:۰۲۱۴۴۱۷۰۷۶

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹