همتراز سرامیک قطعه ای مقرون و به صرفه از گروه صنعتی ایفاپلاست میباشد ومصرف عمده ای در کار کاشیکاری دارد.

همتراز از دو قطعه کلیپس و گوه تشکیل شده است .

ضمن استقبال از تماس شما خواهشمندیم برای خرید و دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.

دفتر فروش:۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۴۲۵۰۵۴۸۵