امروزه گروه صنعتی ایفاپلاست با تولید محصولات منحصر به فرد توانسته جای خود را به خوبی در کشور پیدا کند

همتراز سرامیک یکی از این محصولات است که مصرف عمده ای در کاشیکاری دارد