استفاده از همتراز سرامیک سرعت نصب یا اجرای کاشیکاری را به مراتب افزایش می دهد.

مصرف همتراز سرامیک در نصب کاشی و سرامیک استفاده میشود .از تراز و چکش کاری برای همسطح کردن سرامیکها نسبت به یکدیگر را کاهش می دهد طراحی کلیپس همتراز به گونه ای است که پایه های چسبندگی سرامیک به ملات یا چسب کاشی نشوند و آن نقطه از سطح را از لحاظ چسبندگی ظعیف نکنند.

برای خرید با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی فروش:۰۲۱۶۶۸۰۸۴۵۳

کرشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹