سیستم همتراز کننده سرامیک برای نصب کاملا حرفه ای و یکپارچه کاشی و سرامیک تهیه شده است .با این سیستم شما کاملا اطمینال پیدا میکنید که لبه به لبه سرامیکدر یک سطح تراز و فاصله تمام کاشی ها یکسان باشند.

نکته حائز این است که قادر خواهید بود تا بلافاصله بر روی کاشی راه بروید و نیازی نیست که تا یک روز منتظر خشک شدن مصالح زیر کار شوید.

برای خرید فقط کافیست با ما تماس بگیرید.

۰۲۱۶۶۸۰۸۴۵۳

۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹