همتراز سرامیک یکی از محصولات کار آمد و منحصر به فرد از ایفاپلاست میباشد که تمام بالاو پایینی سرامیک را از بین میبرد و اجازه نمیدهد که سرامیک ها هنگام کار ناخنک بزند .

بسته بندی همتراز سرامیک به صورت زیر میباشد:

۱-کلیپس سرامیک در هر بسته ۱۰۰عدد هر پک۳۰بسته

۲-گوه بزرگ در هر بسته ۱۰۰عدد هر پک ۱۰بسته

ضمن استقبال از تماس شما خواهشمندیم برای خرید و دریافت قیمت با شماره های زیر نماس بگیرید .

۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸

۰۹۱۴۲۵۰۵۴۸۵