این محصول جدید که با نامهای کاشی تراز ،تراز کننده کاشی و سرامیک و کلیپس تراز کننده سرامیک نیز شناخته میشود و موارد کاربرد متنوعی دارد.

همتراز اولین بار در سال ۹۳توسط گروه صنعتی ایفاپلاست از متریال بروز با کیفیتی در سطح اروپا تولید و به صنعت کاشیکاری ایران و گشور های همسایه معرفی شد و امروزه به خوبی در ایران و کشور های همسایه پیدا کرده است.

برای خرید و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.