همتراز کاشی از دو قسمت کلیپس و گوه تشکیل شده است و در دو سایز برای ضخامت های مختلف طراحی و تولید میشود .

میزان مصرف همتراز کاشی و سرامیک در سطح کاشیکاری با توجه به ابعاد بزرگتر نیاز به تعداد همتراز بیشتر در هر وجه دارد

پیشنهاد میشود در انتخاب و خرید همتراز کاشی دقت شود تا بر اساس ضخامت و کاربرد از همتراز کوچک یا همتراز بزرگ خریداری شود .چون قیمت همتراز کوچک از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه هست

جهت ثبت سفارشات با ما ذر تماس باشید .

ذفتر مرکزی فروش :۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶

۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹-۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸