همتراز کاشی و سرامیک سرعت و دقت اجرا کاشی و سرامیک و سنگ را در کف و دیوار به طور چشمگیری افزایش داده و مارا به سطح کاملا صاف و تراز و یکنواخت میرساند که این امر استادکاران را ملزم به استفاده از این محصول می کنند .

همچنین این محصول علاوه بر هم سطح و همتراز کردن لبه های کاشی و سرامیک بند بین کاشی و سرامیک هارا نیز از بین میبرند.