اسپیسر و یا همتراز کاشی و سرامیک جهت سهولت نصب کاشی و سرامیک کف و دیوار ها استفاده میشود .

بسته به ابعاد کاشی تعداد اسپیسر برای هر کار متفاوت است .اسپیسر ها از مواد اولیه درجه یک ساخته شده اند و از لحاظ مقاومت و استحکام هنگام نصب و همتراز کردن کاشی و سرامیک بسیار مقاوم و کاربردی هستند با استفاده از این محصول بدلیل سهونت نصب خطاهای نصاب کم میشود و حتی با این محصول شخص غیر حرفه ای هم میتواند کار کند.

بااستفاده از همتراز کاشی تمام بالا و پایینی های کاشی و سرامیک و حتی سنگ از بین میرود و باعث میشود که کاشی و سرامیک هنگام کار کردن ناخنک ایجاد نکند .