از همتراز کاشی جهت همسطح نمودن انواع کفپوش ها استفاده میکنند.همتراز کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر علاوه بر اینکه یک اصل مهم در کاشیکاری است و موجب زیباتر شدن سطح کاشیکاری خواهد شد ،مزایای دیگری نیز به دنبال خواهد داشت از آن جمله میتوان به عدم تجمع آب در هنگام شست و شو در نقاط ناخنک خور بین دو کاشی اشاره نمود که موجب عدم جرم گرفتگی و کدر شدن نواحی درز بین دو کاشی خواهد شد.

برای خرید با ما در تماس باشید .