از گذشته دور به دلایل مختلف فنی و اقتصادی از بتن و سازه های بتنی برای ذخیره هدایت و انتقال آب استفاده شده است.تعبیه نمودن درز های انقباض و انبساط برای کنترل رفتار های سازه ای بتن و جلوگیری از بروز ترک در مقاطع حجیم و بزرگ از یک سو،همچنین محدودیت های اجرایی و لزوم قرار دادن درز های اجرایی یا قطع بتن از سوی دیگر عوامل اصلی نیاز سازه های بتنی آبی یا مستغرق به استفاده از مواد و مصالح آب بند کننده در مقاطع یاد شده میباشند .به همین منظور نوار های آب بند کننده واتراستاپ pvc به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند .

نوار های آب بند کننده واتراستاپ pvcباید دارای انعطاف پذیری زیادی بوده تا با ابعاد و حجم سازه های بتنی و با پیچیده شدن نوع مقاطع و شرایط اجرا تغییر شکل یافته و متناسب با ابعاد و اندازه های سازه از نظر ضخامت پهنا نوع آج ها و تغییرات حفره و …طراحی گردند .از جمله مهم ترین ویژگی های کیفیتی واتراستاپ pvcدرصد ازدیاد طول ،مقاومت کششی و سختی آن بوده که باید با الزامات استانداردcrd-c572و isiri13277مطابقت داشته باشد .

همچنین ماندگاری واتراستاپ در شرایط مختلف از جمله محیط های قلیایی حایز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت واتراستاپ در محیط قلیایی بتن کیفیت خود را به سرعت از دست داده و دچار تغییر حالت گشته و منجر نشست و بروز سایر مشکلات کیفی نظیر ترک خوردگی و نشست تکیه گاهی سازه و …میگردد.

واتراستاپ پی وی سی در آب بندی سد،تصفیه خانه،تونل انتقال آب ،مخازن و کانال ها ،سازه های مدفون،نیمه مدفون و سازه های پایین تر از سطح آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار میگیرد.

شرکت ایفاپلاست برای پاسخگویی به نیاز های طراحان و مجریان سازه های بتنی طیف متنوعی از نوار های واتراستاپ پی وی سی را با نامaba waterstopدر انواع تخت و حفره دار در تطابق با با استانداردcrd-0572و isiriطراحی و تولید نموده،همچنین با توجه به خواسته های مخاطبین فنی و مهندسی خود(بر اساس طراحی سازه نوع درز و حداکثر ارتفاع آب در سازه )قابلیت باز طراحی و متناسب سازی این نوار ها را در عرض ها و ضخامت های مختلف دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش محصول با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی فروش:۰۲۱۴۴۷۰۷۶

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹