واتراستاپ ابزاری برای مسدود کردن درز های اجرایی و انبساطی بتن می باشد.

لازم به ذکر است که به دو دلیل در طراحی سازه های بتنی درز لحاظ میگردد.

اولین دلیل محدودیت اجرایی میباشد.سازه های بزرگ بتنی معمولا در زمانی طولانی اجرا میشوند و لذا لازم است که مرحله به مرحله بتن ریزی انجام پذیرد.این درز ها بسته به طراحی در مقاطع معینی آورده میشوند که به درز های اجرایی معروف میباشند .قطعات بتنی دو سمت درز فاقد پیوستگی بوده و چنانچه در مجاورت فشار هیدرولیکی آب و یا هر سیال نفوذپذیری قرار گیرد سیال از این درز عبور کرده و به انطرف سازه مهاجرت میکند .این موضوع در سازه های آب و فاضلابی بخصوص حائز اهمیت میباشد ،اگرچه در سازه ای که احتمال فشار استاتیکی یا دینامیکی یک سیال به درز باشند،آن درز باید آب بند شود .سدها،کانال های انتقال آب تونلها و سازه های بتنی زیرزمینی ،طبقات منفی ساختمانها ،استخر ها و حوضچه ها نگهداری آب و فاضلاب از رایج ترین سازه های موضوع این بحث میباشد.

ضمن استقبال از تماس شما خواهشمندیم برای خرید و دریافت قیمت با واحد دفتر مرکزی فروش شرکت ایفاپلاست تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی فروش:۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶