میکروسیلیس موجود در ژل میکروسیلیس بتن با آهک آزاد حاصل از واکنش هیدراتاسیون سیمان در بتن واکنش داده و این ماده ضعیف را تبدیل به ژل سیلیکاتی مقاوم در برابر آب و نیروی مکانیکی می کند که به علت انبساطی بودن این واکنش حجم منافذ بیشتری قابل پر شدن و مسدود شدن می باشد .برخی از مزایای استفاده ژل میکروسیلیس عبارتند از :

۱-افزایش مقاومت مکانیکی بتن (فشاری و خمشی و سایشی)

۲-کاهش شدید نفوذ پذیری بتن در برابر آب و سایر سیال ها

۳-افزایش مقاومت شیمیایی بتن

۴-مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب

۵-قابلیت کاهش مصرف سیمان

۶-غیر سمی و قابل استفاده برای آب شرب و پرورش ماهی و …

فاقد یون کلراید

برای دریافت اطلاعات بیشتر و خرید ژل میکروسیلیس و سوپر ژل میکروسیلیس با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی فروش:۰۲۱۴۴۲۱۷۰۷۶

کارشناسان فروش:۰۹۱۲۹۶۸۷۹۵۸-۰۹۱۲۳۳۹۲۹۱۹