گلدانی چاه به منظور جلوگیری از شست و شو و تخریب میله ی چاه توسط آب فاضلاب مقطعی شبیه به شکل زیر را در دهانه آن قرار می دهند تا آب به صورت عمودی وارد میله شود و به دیواره یا طوقه برخورد نکند

برای خرید و ثبت سفارشات با ما تماس بگیرید