نحوه کار کردن با انبر دستی مخصوص تراز کاشی

همتراز کننده کاشی باعث میشود که کار نصب کاشی،سنگ و سرامیک بسیار سریع تر و منظم تر گردد.

آچار مخصوص همتراز کاشی برای محکم تر کردن پل داخل پایه ها مورد استفاده قرار میگیرد و با اهرم قرار دادن پایه آچار و فشار اوردن بر پل به دال پایه این عمل صورت میگیرد.

ارتفاع دهنه آچار به خاطر ارتفاع متفاوت کاشی قابل تنظیم میباشد .

برای خرید این محصول منحصر به فرد با شماره های زیر تماس بگیرید.

تهران:۰۹۳۶۳۷۱۱۶۱۶

تبریز:۰۹۱۴۲۵۰۵۴۸۵