اسپیسر

اسپیسر برای ایجاد فاصله بین دو میلگرد با دقت بالا استفاده میشود و همچنین به عنوان روکشی مناسب بر روی میلگرد ها برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده میشود  اسپیسر چیست؟ اسپیسر از نظر لغت به معنای فاصله گذار یا ادامه مطلب