معرفی همتراز

سیستم همتراز کننده کاشی برای نصب کاملا حرفه ای و یکپارچه کاشی و سنگ تهیه شده است. با این سیستم شما کاملا اطمینال پیدا میکنید که لبه به لبه کاشی در یک سطح تراز و فاصله تمام کاشی ها یکسان ادامه مطلب