گلدانی پلیمری چاه

گلدانی پلیمری چاه چیست ؟ گلدانی پلیمری چاه که به آن همان گلدانی پلاستیکی چاه هم گفته می شود به شکل مخروط، قیف یا گلدانی چاه است . از گلداانی چاه برای هدایت فاضلاب به مرکز میله ی چاه استفاده ادامه مطلب